logo

Byoung-il Sun / The Graphic Language of Byoung-il Sun 

VIII wystawa Członkowska Stwowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja

Jan Doms / DOMS'CASIO przechwycone światło

XXX Jubileusz Łodzi Fabrycznej / Un Chien Andalou

Jerzy Grzegorski, Igor Omulecki, Arkadiusz Sylwestrowicz / Trzy

Talia Hassid Furman, Doron Furman / Przedziały

Liliana Orbach / Dot.to.Dot

Łódź Kaliska / Instrukcja zabijania sztuki w hołdzie Andy Warholowi dla pieniędzy

Anders Rönnlund / Oda do jeziorka śmierci

Benoît Maubrey / ARENA GŁOŚNIKÓW: Kącik mówców i mówczyń dla  Łodzi (2019-2020)

Konferencja / Spotkanie: Rezydencja artystyczna jako element strategii budowania tożsamości kulturowej miasta. Łódź 2019

Tomasz Wilmański / Genealogia