logo

Sibylle Hofter
Polski Bankiet

Wystawa towarzyszy festiwalowi Łódź Czterech Kultur 2012 – Generacje
pl.4kultury.pl

Fundacja In Search Of... (Łódź)
Galeria Wschodnia (Łódź)
Galeria Wymiany (Łódź)
Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja (Łódź)
Fundacja Wyspa Progress – Instytut Sztuki Wyspa (Gdańsk)
Fundacja In Situ (Warszawa, Sokołowsko)
Fundacja Salony (Zielona Góra)
Fundacja Bez Nazwy,
Grupa Artystyczna Czarny Karzeł (Bydgoszcz)
Fundacja Mediations Biennale (Poznań)
Fundacja Moje Archiwum (Koszalin)
IWF [institut für weisse zone forschung] (Zempow, Niemcy)
sieć artystyczna RaumUmOrdnung (Frankfurt n. Odrą, Niemcy)
Kunstpflug e.V. (Baitz, Niemcy)
Büro Schwimmer (Berlin, Niemcy)
Stowarzyszenie IME (Sofia, Bułgaria)
Leitrim Sculpture Centre (Manorhamilton, Irlandia),
MMIC (Ryga, Łotwa)
Centrum Sztuki Współczesnej Piramida (Haifa, Izrael)
Arte en Órbita, Saragossa (Hiszpania)
Foundation In Search Of... (Lodz)
Wschodnia Gallery (Lodz)
Exchange Gallery (Lodz)
Art & Documentation Assoc. (Lodz)
Wyspa Progress Foundation – Wyspa Art Institut (Gdansk)
In Situ Foundation (Warsaw, Sokolowsko)
Salony Foundation (Zielona Gora)
No Name Foundation,
Black Dwarf Artistic Group (Bydgoszcz)
Mediations Biennale Foundation (Poznan)
My Archive Foundation (Koszalin)
IWF [institut für weisse zone forschung] (Zempow, Germany)
RaumUmOrdnung network (Frankfurt am Oder, Germany)
Kunstpflug e.V. (Baitz, Germany)
Büro Schwimmer (Berlin, Germany)
IME Assoc. (Sofia, Bulgaria)
Leitrim Sculpture Centre (Manorhamilton, Ireland)
MMIC (Riga, Latvia)
Pyramida Center for Contemporary Art (Haifa, Israel)
Arte en Órbita, Zaragoza (Spain)