logo

Mirosław Filonik
Iluzje

Wystawa zrealizowana dzięki wsparciu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego i firmy Philips