logo

Ciaran Carson (Irlandia) i Maciej Świerkocki (Łódź)
Irlandzka Herbatka, promocja książki

Witosław Czerwonka
kilka obrazów dla Wschodniej

Tomasz Matuszak
Z Cyklu: Wystawa której nie było

Arkadiusz Sylwestrowicz
siedem obrazów z cyklu „Oś” 2004 r.

Dagmar Uhde
Pełne morze

Remigiusz Wojaczek
Transmisja

Artyści Artystom, VIII edycja nagrody im. Katarzyny Kobro
laureat: Zbigniew Rybczyński