logo

Cafe Europa (Łódź–Berlin)

Fotowizja
wystawa zorganizowana przez duet kuratorski ULOTNA
Agnieszka Chojnacka, Tomasz Dobiszewski, Joanna Sokołowska,
Paweł Sulej, Zbigniew Tomaszczuk, Piotr Zastróżny

Ryszard Waśko (Łódź)
Zwierzam ci się w tajemnicy, nowe prace

Ryszard Grzyb (Warszawa)
Grzybobranie chodzone, wystawa i akcja

Avraham Eilat (Izrael)
Czas Psychofizyczny, instalacja

Zbigniew Warpechowski (Sandomierz)
performance

Artyści Artystom, V edycja nagrody im. Katarzyny Kobro
laureatka: Teresa Murak

Arkadiusz Sylwestrowicz (Sopot)
malarstwo