logo

Krystyna Jałkiewicz (Łódź)
obiekty rzeźbiarskie

Wojciech Bruszewski (Łódź/Toruń), Ladislav Galeta (Zagrzeb), David Hall (Londyn), Wolf Kahlen (Berlin)
Zjednoczeni Profesorowie, spotkanie z artystami

Ewa Kulasek (Kolonia)
Linie, rysunek na ścianie

Yaacov Hefetz (Izrael)
Trzech Gości, instalacja

Yaacov Hefetz, Adam Klimczak
Jedzenie Głów, performance

Artyści Artystom, IV edycja nagrody im. Katarzyny Kobro
laureat: Krzysztof M. Bednarski