logo

Anna Tyczyńska (Poznań)
Zatrzymanie (instalacja)

Ginevra Godin (Berlin)
Citylayers (instalacja multimedialna)

Małgorzata Borek (Łódź)
CD's (obrazy, rysunki)

Zygmunt Rytka (Warszawa)
Leżąc (instalacja fotograficzna)

X–lecie Muzeum Artystów
pokaz filmu Marii Waśko
Ta Ziemia Jest Kwiatem

Marek Wasilewski (Poznań)
Znalezione/Przeniesione (instalacja)