logo

Sławomir Brzoska (Katowice)
Anaxymandrowi (instalacja)

Jacek Mrozowicz (Łódź)
... pomiędzy... (obiekty, obrazy)

Leszek Lewandowski (Katowice)
(instalacja)

Tomasz Matuszak (Łódź)
The Inner Side of The Outer Space
(instalacja)

Amy Hauft (USA)
No More Than Meets the Eye (instalacja)

Anna Petrie (Wielka Brytania), Malwina Poland (Gdańsk)
Totem (video obiekt, video instalacja)

Tilman Kuentzel (Niemcy)
Light and Sound (polyrytchmic soundscape generated by lightchains)

Mariusz Sołtysik (Łódź)
Formy Różne: ...zapominanie...