logo

Sławek Belina, Tomek Matuszak (Łódź)
Dwa pokoje dla dwóch
(podwójna instalacja i prezentacja filmu Grupy Łódź Kaliska)

John O'Mara (Irlandia), Leszek Golec, Jerzy Grzegorski (Łódź)
obiekty, rzeźby

Józef Robakowski (Lodz)
Jestem elektryczny
(performance, obiekty, video art, prezentacja książki)

Martina Galwin (Irlandia)
Kopernik – skin of body, earth + sky
(obrazy, rysunki)