logo

Sean O'Reilly (Wielka Brytania)
The River Inside (instalacja)

Beverly Piersol (Austria)
instalacja

Ruchoma Kolekcja
przy współpracy z: Galerią 86, Galerią Wymiany, Muzeum Artystów

Gerry Ammann (Austria)
InterCity Projekt Wiedeń – Łódź
(instalacja)

Ryszard Waśko (Łódź)
Posiłek dla biednych i bogatych (akcja)