logo

Wiesław Markowski (Gdańsk)
1938–1978 Malarstwo, Grafika, Rysunek

Stano Filko (Słowacja)
Białe Przestrzenie (prace z lat 1973–1978)

Grzegorz Sztabiński (Łódź)
Sześć lat (obrazy, rysunki)

Dieter Krull (RFN)
Rysunki, obiekty

Jan Berdyszak (Poznań)
Katedra (instalacja),
Studia po... (grafika, obiekty 1979–1983)

Jacek Bigoszewski (Łódź)
Horyzont (malarstwo, projekty scenograficzne)