logo


Efektem każdej z rezydencji będzie realizacja pracy. Artyści zachęcani są do proponowania projektów również w przestrzeni publicznej lub innych przestrzeniach, nie tylko Galerii Wschodniej.

plan galerii >


 

Rezydencja Wschodnia 2020

Rezydencja Łódź 2020 (cały tekst) >

Rezydencja Wschodnia 2020 to już trzecia edycja programu zapoczątkowanego w 2016 roku w Łodzi. W pierwszym roku działania program cieszył się niespodziewanym wręcz zainteresowaniem wśród artystów z całego świata, co tylko potwierdziło skalę potrzeby realizacji tego rodzaju zadania.

W trudnym, tegorocznym wyborze (ograniczonym i nieustannie narażonym na globalne skutki pandemii koronawirusa) pomógł nam zespół przyjaciół złożony z kuratorów oraz artystów łódzkich. Dzięki tej sprawdzonej już formule będzie można liczyć na różnorodność realizowanych projektów.
Zaproszeni na rezydencję artyści to:
Karin Grigoryan
Josh (Joshua) Schwebel
Edwin van der Heide

 

Program Rezydencja Wschodnia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


organizator:


 

Rezydencja Wschodnia 2019

Rezydencja Łódź 2019 (cały tekst) >

Zadanie AIR - Rezydencje Artstyczne zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi

organizator:

 

 

2019

Jan Doms / DOMS'CASIO przechwycone światło

Talia Hassid Furman, Doron Furman / Przedziały

Liliana Orbach / Dot.to.Dot

Anders Rönnlund / Oda do jeziorka śmierci

Benoit Maubrey / ARENA GŁOŚNIKÓW: Kącik mówców i mówczyń dla  Łodzi (2019-2020)

Konferencja/Spotkanie: Rezydencja artystyczna jako element strategii budowania tożsamości kulturowej miasta. Łódź 2019


katalog Rezydencje 20192018

Sébastien Branche / Wewnętrzne przestrzenie • Pokój na zewnątrz

Michael Siporin Levine / Czcza gadanina

 

2017

Lars Breuer / Pierrot

Yaacov Chefetz / Hans Journey

Lenka Klodová i Jiří Surůvka / Autokot!

 

2016

Anna Fabricius / Zapomniane notatki o nieistniejących fabrykach i inne historie

Silvia Amancei & Bogdan Armanu (RO) / Depresja, niepewność i inne symptomy śmiertelności