logo

udział w ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach artystycznych >

współorganizacja wydarzenia artystycznych >

 

Nazwa „Wschodnia” dla Galerii pochodzi od nazwy łódzkiej ulicy, przy której znajduje się Galeria. Historia tego miejsca sięga 1981 roku.
Na pomieszczenia Galerii składają się dwa duże amfiladowo połączone ze sobą pokoje – miejsca ekspozycji, kuchnia oraz pokój gościnny, w którym często zamieszkują przygotowujący swe prace artyści.
W samej Łodzi „Wschodnia” stanowi szczególną kontynuację historii ciągu miejsc (począwszy od lat międzywojennych) określających drogę łódzkiej i polskiej awangardy i przyczyniających się do utrwalenia mitu tego miasta jako centrum eksperymentalnego i progresywnego ruchu artystycznego.

Galeria od samego początku prowadzona jest przez Jerzego Grzegorskiego i Adama Klimczaka i utrzymywana z prywatnych środków prowadzących, przyjaciół i związanych z nią artystów. Skupiamy się na niekomercyjnych, eksperymentalnych i alternatywnych realizacjach tworzonych i pokazywanych w Galerii lub też w innych niekonwencjonalnych miejscach jak ulice, sklepy, fabryki albo miejsca publiczne. Nasza praca zaangażowana jest w projekty tworzone wspólnie z indywidualnymi artystami, galeriami i grupami artystycznymi tak w Polsce jak i zagranicą. Galeria Wschodnia jest miejscem skupiającym wymianę pomysłów, doświadczeń, projektów i informacji o sztuce progresywnej gdziekolwiek, nie tylko w Łodzi czy Europie Wschodniej.

W 2001 roku z inicjatywy Niki Strzemińskiej, Georga von Kobro i Józefa Robakowskiego powołana została doroczna nagroda im. Katarzyny Kobro. To wyróżnienie ma uhonorować postawę progresywną i poszukującą, artystę otwartego na twórczą wymianę myśli... Nagroda im. Katarzyny Kobro w roku 2011 została przekazana przez Józefa Robakowskiego (inicjatora nagrody) i Dariusza Bieńkowskiego (fundatora nagrody) z Galerii Wschodniej do Muzeum Sztuki w Łodzi.

plan galerii >