kobro

Artyści Artystom • Nagroda im. Katarzyny Kobro
Artists for the Artists • Katarzyna Kobro Award

motto:
...należy stanowczo i bezpowrotnie raz na zawsze uświadomić sobie, że rzeźba nie jest ani literaturą, ani symboliką, ani indywidualną psychologiczną emocją. Rzeźba jest wyłącznie kształtowaniem formy w przestrzeni. Rzeźba zwraca się do wszystkich ludzi i przemawia do nich w sposób jednakowy...
Katarzyna Kobro, Rzeźba i bryła, Europa, nr 2, 1929motto:
...one must be be aware, entirely, definitely, once and for all, that sculpture is either a literature or symbols or individual psychological emotion.
The sculpture is only shaping a form in space.
The sculpture faces towards all men and talks to them in one way…
Katarzyna Kobro, Sculpture and mass, Europe, nr 2, 1929

Pomysłodawcą idei dorocznej nagrody im. Katarzyny Kobro, nagrody wręczanej przez artystów wybranemu twórcy jest Józef Robakowski.
Celem jego projektu było – jak mówi – „uhonorowanie postawy progresywnej i poszukującej Artysty otwartego na wymianę myśli bezinteresownego inicjatora zdarzeń kulturowych”.
To szczególne wyróżnienie każdego roku będzie przyznawać kolegium złożone z przedstawicieli różnych dziedzin sztuki.
Nagroda im. Katarzyny Kobro w roku 2011 została przekazana przez Józefa Robakowskiego (inicjatora nagrody) i Dariusza Bieńkowskiego (fundatora nagrody) z Galerii Wschodniej do Muzeum Sztuki w Łodzi.Józef Robakowski is an author of the idea of the Katarzyna Kobro Award which is being admitted to one chosen artist by other artists.
The aim of the project is, as he says, "to honor a progressive attitude of the Artist that is open for exchange thoughts and unselfish initiator of cultural events". This kind of exceptional distinction will be annually admitted by the council of representatives of various art branches.
Katarzyna Kobro Award in 2011 has been provided by Robakowski (initiator awards) and Darius Bienkowski (the founder of the prize) with the East Gallery to the Museum of Art in Lodz.

2001 Zbigniew Dłubak

Kapituła / Chapter:
Krystyna Krygier
Natalia LL
Stanisław Fijałkowski
Stefan Gierowski
Józef Robakowski
z początkowym udziałem zmarłej niedawno Niki Strzemińskiej, córki Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego

Wręczenie tej inauguracyjnej nagrody, której fundatorami są bracia Dariusz i Krzysztof Bieńkowscy nastąpiło:
16 listopada 2001 roku o godzinie 17.00 w Galerii Wschodniej

więcej / more >

2002 Jürgen Blum-Kwiatkowski

Kapituła / Chapter:
Jan Berdyszak
Jan Chwałczyk
Zbigniew Dłubak
(pierwszy laureat nagrody im. K. Kobro)
Jerzy Kałucki
Jan Świdziński
Zbigniew Warpechowski

Fundatorami nagrody są bracia Dariusz i Krzysztof Bieńkowscy z Łodzi.

Wręczenie nagrody 9.11.2002 o godzinie 17.00 w Galerii Wschodniej

więcej / more >

2003 Andrzej Dłużniewski

Kapituła / Chapter:
Krzysztof Bednarski
Jürgen Blum–Kwiatkowski
(laureat nagrody im. K. Kobro w 2002 roku)
Wanda Gołkowska
Grzegorz Kowalski
Maciej Szańkowski

Fundatorami nagrody są bracia Dariusz i Krzysztof Bieńkowscy z Łodzi.

więcej / more >

2004 Krzysztof M. Bednarski

Kapituła / Chapter:
Janusz Bałdyga
Andrzej Dłużniewski
(laureat nagrody im. K. Kobro w 2003 roku)
Leszek Knaflewski
Jarosław Modzelewski
Teresa Murak

Fundatorami nagrody są bracia Dariusz i Krzysztof Bieńkowscy z Łodzi.

więcej / more >

2005 Teresa Murak

Kapituła / Chapter:
Krzysztof Bednarski
(laureat nagrody im. K. Kobro w 2004 roku)
Leszek Golec
Jadwiga Sawicka
Jan Świdziński
Krzysztof Wodiczko

Fundatorami nagrody są bracia Dariusz i Krzysztof Bieńkowscy z Łodzi.

więcej / more >

2006 Krzysztof Wodiczko

Kapituła / Chapter:
Teresa Murak
(laureatka nagrody im. K. Kobro w 2005 roku)
Zuzanna Janin
Alicja Żebrowska
Konrad Kuzyszyn
Sławomir Sobczak

Fundatorami nagrody są bracia Dariusz i Krzysztof Bieńkowscy z Łodzi.

Wręczenie nagrody 16.12.2006 (sobota) o godzinie 17.00 w Galerii Wschodniej

Panichida w intencji śp. Katarzyny Kobro i Niki Strzemińskiej 16.12.2006 o godzinie 12.00,
Katedra św. Aleksandra Newskiego, Łódź, ul. Kilińskiego 65

więcej / more >

2007 Jerzy Lewczyński

Kapituła / Chapter:
Oskar Dawicki
Marta Deskur
Andrzej Różycki
Robert Rumas
Krzysztof Wodiczko
(laureat nagrody im. K. Kobro w 2006 roku)

Fundatorem nagrody jest Dariusz Bieńkowski.

Wręczenie nagrody odbędzie się 8.12.2007 o godzinie 17.00 w Galerii Wschodniej

Panichida w intencji śp. Katarzyny Kobro i Niki Strzemińskiej odbędzie się 8.12.2007 o godzinie 13.00
w Katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 65.

więcej / more >

2008 Zbigniew Rybczyński

Kapituła / Chapter:
Kamil Kuskowski
Jerzy Lewczyński
(laureat nagrody im. K. Kobro w 2007 roku)
Aleksandra Ska
Paweł Susid

Fundatorem nagrody jest Dariusz Bieńkowski.

Wręczenie nagrody odbędzie się 6.12.2008 o godzinie 17.00 w Galerii Wschodniej

Panichida w intencji śp. Katarzyny Kobro i Niki Strzemińskiej odbędzie się 6.12.2008 o godzinie 13.00
w Katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 65.

więcej / more >

2009 Andrzej Lachowicz

Kapituła / Chapter:
Zbigniew Rybczyński
(laureat nagrody im. K. Kobro w 2008 roku)
Ewa Zarzycka
Jerzy Kosałka
Krzysztof Zarębski
Rafał Bujnowski

Fundatorem nagrody jest Dariusz Bieńkowski.

Wręczenie nagrody odbędzie się 28.11.2009 o godzinie 17.00 w Galerii Wschodniej

Panichida w intencji śp. Katarzyny Kobro i Niki Strzemińskiej odbędzie się 28.11.2009 o godzinie 13.00
w Katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 65.

więcej / more >

Uroczystość przekazania nagrody do Muzeum Sztuki w Łodzi, 11 luty 2011
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Landing Page Software