2019
Atau Tanaka (UK/JP)

W ramach projektu "Łódź Akademicka" w dniach 6-7 listopada 2019 roku gościć będzie w Łodzi prof. Atau Tanak, świtowej sławy muzyk, artysta multimedialny i badacz nowych mediów. W trakcie trzech spotkań z łódzką publicznością przedstawi wykłady poświęcone historii i estetyce sztuki
dźwięku, wykorzystaniu nowych interaktywnych technologii w artystycznych projektach multimedialnych oraz artystycznym zastosowaniom i estetyce HCI (interakcji człowiek-komputer).
Wykłady i dyskusje uzupełnione zostaną przez prezentacje performensów dźwiękowych Tanaki.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja "In Search of..".
Współorganizatorzy:
Wydział Filologiczny UŁ, Zakład Mediów Elektronicznych UŁ,
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
oraz Art Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi.

Wydarzenia współfinansowane są z budżetu Miasta Łodzi.

Program:

6.11.2019 (środa), godz. 15:15 – 16:45
Wykład "Aesthetics of sound art" (wykład w języku angielskim)
miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, Aula A2

6.11.2019 (środa), 19:30 – 22:00
Filmy, koncert, dyskusja: Concrete Corps: The Body as Musical instrument
miejsce: Art Incubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

7.11.2019 (czwartek), godz. 11:00 – 12:30
Wykład "Instrumental interaction in media art"
miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wojska Polskiego 121, Centrum Promocji Mody

Bio:
Atau Tanaka - muzyk, performer, badacz, profesor Goldsmiths University w Londynie. W swoich działaniach artystycznych i projektach naukowych skupia się na cielesności w kontekście muzyki i interakcji człowiek - komputer. Jego mentorami byli Ivan Tcherepnin, John Chowning oraz Michel
Waisvisz. Pierwszymi inspiracjami Tanaki były spotkania z Johnem Cage'em podczas jego Norton Lectures w Harvardzie (1988-89). Zaowocowały one także odtworzeniem kompozycji Cage'a Variations VII dokonanym przez Tankę wraz z Mattem Wandem oraz grupą zoviet*france w 2008 roku. W latch dziewięćdziesiątych wraz z Edwinem van der Heide i Zbigniewem Karkowskim stworzył zespół Sensorban, w którym wykorzystywali nowatorskie interfejsy do tworzenia muzyki elektronicznej.
W tym samym okresie Tanaka aktywnie współtworzył japońską scenę noise
współpracując z takimi artystami jak Merzbow, Otomo, KK Null i wielu innych. Kolejnym projektem było trio z grającym na thereminie Laurentem Dailleau oraz artystką wizualną Cecile Babiole.
Współpracował także z wieloma artystami francuskiej sceny improwizowanej (Camel Zekri, Metamkine, Le Quan Ninh i Michel Doneda). W duecie z Adamem Parkinsonem (aka Dane Law) tworzył muzykę i projekty dźwiękowe wykorzystując telefony komórkowe. Wraz z animatorem i twórcą wideo Lillevan realizował performensy audiowizualne. Wydał liczne albumy dla takich wytwórni jak Sub Rosa, Bip-hop, Caipirinha Music, Touch/Ash, Sonoris, Sirr-ecords, Goldsmiths Press/NX Records. Był współ-dyrektorem centrum muzyki elektronicznej STEIM w Amsterdamie, pracował także w IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) oraz Sony
CSL w Paryżu. Jego prace były wielokrotnie nagradzane i prezentowane na festiwalach Ars Electronica w Linzu, Sonar w Barcelonie, Mutek w Montrealu, Transmediale/CTM w Berlinie, a także w instytucjach takich jak MOMA w San Francisco, ICA w Londynie, Eyebeam w Nowym Jorku czy ZKM w Karlsruhe.

Opis wydarzeń w trakcie wizyty Atau Tanaki w Łodzi

I
Wykład "Aesthetics of sound art" (wykład w języku angielskim)
miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173, Aula A2
6.11.2019, godz. 15:15 – 16:45
organizator: Fundacja "In Search of..."
współorganizatorzy: Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Zakład Mediów Elektronicznych

Tematem wykładu będzie specyfika dźwięku i sztuki dźwięku (sound art) jako posiadających własną epistemologię oraz kulturowe konotacje form sztuki odrębnych od muzyki. Sound art traktuje materialność dźwięku czerpiąc z dziedzictwa sztuk wizualnych i tym samym przyjmuje odmienną estetyczną orientację i język niż muzyka oparta na notacji, systemach harmonicznych i
strukturach kompozycyjnych. Charakteryzując współczesną sztukę dźwięku przywołam trzy niedawno wydane monografie, by zilustrować i poddać krytycznej refleksji powyżej sformułowane założenia. Pierwszą z nich będzie praca zbiorowa Sound Art pod redakcją Petera Weibela (ZKM, MIT Press 2019) stanowiąca podsumowanie i rozwinięcie wystawy prezentowanej w Karlsruhe, w której znajdują się moje artykuły poświęcone sztuce dźwięku w Japonii oraz Wielkiej Brytanii. Kolejne dwie publikacje wydane zostały przez Goldsmiths Press w ramach prowadzonej przeze mnie serii poświęconej studiom nad dźwiękiem "Sonic Series". W książce Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance (2018) Brandon LaBelle podejmuje rozważania nad dźwiękiem i zorientowanymi na dźwięk praktykami artystycznymi rozumianymi jako medium politycznego zaangażowania i oporu. Natomiast książka Inflamed Invisible: Collected Writings on Art and
Sound, 1976-2018 (2019) Davida Toopa stanowi zapis rozwoju refleksji nad dźwiękiem na marginesach muzyki. Na podstawie analizy tych trzech publikacji prześledzimy powstawanie i rozwój refleksji nad odrębnością sztuki dźwięku, ale też nad wielorakimi relacjami między dźwiękiem, sound artem a muzyką.

II
Filmy, koncert, dyskusja: Concrete Corps: The Body as Musical instrument
miejsce: Art Incubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
06.11.2019, 19:30 – 22:00
organizator: Fundacja "In Search of..."
współorganizatorzy:
Art Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Prezentacja filmów, koncert i dyskusja ukazujące rozwój twórczości Atau Tanaki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciała jako instrumentu muzycznego. Artysta od wczesnych lat dziewięćdziesiątych wykorzystywał fizjologiczne sygnały pochodzące z ciała, przede wszystkim impulsy generowane przez skurcze mięśni monitorowane przy pomocy elektromiografii (EMG). W trakcie wieczoru zaprezentowane zostaną dwa filmy ukazujące działania Tanaki w dwóch zespolach z tamtego okresu: Sensorband (ze Zbigniewem Karkowskim i Edwinem van der Heide)
oraz Sensors_Sonics_Sights (z Cécile Babiole i Laurentem Dailleau). Następnie Tanaka wykona cztery utwory, w których impulsy nerwowe powodujące skurcze mięśni używane są do artykulacji dźwięku przez skoncentrowane ruch ciała. Przedstawione zostaną następujące performensy:
- Delearning (2019): kompozycja oparta na wcześniejszym utworze dla orkiestry kameralnej (DSCP), który staje się materiałem do analizy i przekształceń sieci neuronowej. Ruchy ręki kojarzone są z dźwiękami i służą do treningu sztucznej sieci neuronowej. Tak powstający algorytm
jest następnie wykonywany w trakcie utworu umożliwiając performerowi nawigowanie w przestrzeni dźwiękowej za pośrednictwem gestów.
- Le Loup (1998): krótka próbka nagranego wycia wilków zostaje rozciągnięta i przetransponowana w niższe częstotliwości tworząc długie, ciągłe warczenie.
- Lifting (2003): częstotliwości i amplitudy świszczących oscylatorów modulowane są w sposób przypominający klasyczny Theremin.
- Myogram (2015): bezpośrednia sonifikacja aktywności mięśni, w której słyszalne stają się impulsy elektryczne w końcówkach nerwowych mięśni. W trakcie utworu surowe dane są najpierw słyszalne bez zniekształceń, a następnie poddawane przekształcane przez filtry i rezonatory.
– Rapidregress (2019): Homage dla Michela Waisvisza, jego pracy w studio STEIM w Amsterdam i jego performensów z wykorzystaniem stworzonego przezeń instrumentu - The Hands. Jedna ręka performera odpowiada za artykulację krótkiego nagrania performensu Waisvisza. Druga natomiast za elektronicznego utworu Tanaki "Delull". Te dwa źródła podlegają granulacji i zostają zestawione w kontrapunkcie. Dwie sieci neuronowe tworzą modele regresyjne powiązane z pozycją statyczną performera i granulacją każdego ze źrodeł dźwięku. W fazie "testowej" aktywność sieci powodowana dynamicznymi gestami performera prowadzi do dekonstrukcji nagrań źródłowych i połączenia ich w jedną improwizowaną kompozycję.
Zaprezentowane zostaną następujące filmy:
– Sensorband (6:33)
– Soundnet (6:07)
– Sensors_Sonics_Sights (14:00)
Wieczór zakończy dyskusja z publicznością, której moderatorem będzie dr hab. Maciej Ożóg.

III
Wykład "Instrumental interaction in media art"
miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wojska Polskiego 121, Centrum Promocji Mody
07.11.2019, godz. 11:00 – 12:30
organizator: Fundacja "In Search of..."
współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Wykład poświęcony będzie trzem instalacjom interaktywnym, w których cyfrowy dźwięk, technologie sieciowe, wizja komputerowa oraz technologie mobilne umożliwiają interakcję z dźwiękiem oraz interakcje pomiędzy odbiorcami/interaktorami. Chociaż każda z nich różni się metodami wykorzystania technologii i związanymi z nimi formami oddziaływania, wszystkie łączy to, iż zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o zasad i idiomy budowy instrumentów muzycznych. Global String, stworzona we współpracy z Kasperem T. Toeplitzem, to gigantyczny monochord łączący dwa miasta. W tym przypadku Internet staje się przestrzenią rezonansową, w
której wybrzmiewa "akustyka Sieci". Bondage oparta jest na sonifikacji zdjęć japońskiego fotografa Nobuyoshi Araki wykonanych przy użyciu aparatu Polaroid. Za sprawą obrazu i dźwięku widz konfrontowany jest w niej z japońską kulturą i normami genderowymi, które poddawane są estetycznym transgresjom. Net_Dérive, stworzona w Sony Computer Science Laboratories w Paryżu, jest natomiast zapowiedzią powszechnych dziś technologii mobilnych i narzędzi nadzoru. Zrealizowana na rok przez premierą iPhona i rozwojem kultury aplikacji, instalacja zmienia odbiorców w aktywnych uczestników – flanerów, którzy spacerując w okolicach galerii z
urządzeniami zaopatrzonymi w czytniki geolokacji współtworzą kolektywny polirytmiczny pejzaż dźwiękowy słyszalny wewnątrz galerii i zarazem transmitowany w Internecie.

Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
Atau Tanaka
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

Offline Website Builder