press
Andrzej Chętko, Ryszard Waśko, Jerzy Zachara, Zbigniew Koszałkowski, Jerzy Treliński, Krystyna Stołecka, Krystyn Zieliński, Jacek Indelak, Grzegorz Sztabiński
PRESS ART & dubel podpisu

Sobota, 29.05.2021 godz. 19:00

Kolejna odsłona akcji z udziałem Jerzego Trelińskiego
.
Relację video będzie można oglądać na stronie Facebook Galerii Wschodniej i na tym wydarzeniu.

**Press Art**
nadanie cech oryginału podpisanemu egzemplarzowi w gazecie-tygodniku na prawach dzieła jak np. w grafice poprzez jego sygnowanie w nakładzie od 75 do 100 egzemplarzy.
Dzieło jest rozpraszane w nakładzie gazety z wyjątkiem egzemplarzy do Biblioteki Narodowej.
Dziełem zazwyczaj jest działanie konceptualne, ulotne, pomyślane i zapisane, które trudno sygnować i zmaterializować i często jest tworzone na zamówienie redakcji również z udziałem "medium-muzą" czyli z dziennikarzem zapisującym dzieło.

**Dubel podpisu by Zbigniew Koszałkowski**

Zbigniew Koszałkowski autor i pomysłodawca akcji powiela elektronicznie dzieło wcześniej zaistniałe w gazecie. Wyposaża je w zapis na płycie CD umieszczonej w teczce z nazwiskiem autora. Dzieło na nowo zaprojektowane i wydrukowane na formacie B1 przez Koszałkowskiego z winietą PRESS ART & Dubel podpisu by Zbigniew Koszałkowski zostaje ponownie sygnowane przez artystę w jednym egzemplarzu.
**Podpis Bilbordu**

Wszyscy uczestnicy akcji PRESS ART & dubel podpisu by Zbigniew Koszałkowski zostają ponownie zaproszeni do podpisania jednego bilbordu z własnym nazwiskiem.
Każdy bilbord zostaje po około 2-3 miesiącach zaklejony przez kolejnego autora.
 30. Letnia akcja kończy się i zostaje zrealizowana w Galerii Wschodniej w Łodzi w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021

Wystawa dubel podpisu w Galerii Wschodniej została rozpoczęta w 30 grudnia 2020 roku symbolicznym otwarciem wystawy i performensem kończącym akcje działań PRESS ART & dubel podpisu by Zbigniew Koszałkowski 1990-2020.
W ostatniej „akcji dubel podpisu” by Zbigniew Koszałkowski 2020-2021 będzie uczestniczyć 6 z 9 artystów.

Andrzej Chętko – uczestnik akcji 30.12.2020

Ryszard Waśko

Jerzy Zachara

Zbigniew Koszałkowski – inaugurujący akcję 30.12.2020

Jerzy Treliński – uczestnik akcji 29.05.2021

Krystyna Stołecka – uczestnik akcji 30.07.2021

(uczestnicy poprzednich akcji: Krystyn Zieliński, Jacek Indelak i Grzegorz Sztabiński już nie żyją)

Na wystawie można zobaczyć reprodukcje dotychczasowych dzieł prezentowanych w pismach oraz „duble podpisu” tych prac sygnowane przez artystów. (9 plansz z podpisami 100/70 cm oraz kilka plansz z reprodukcjami dzieł w pismach).
 Akcja jest kontynuacją działań PRESS ART projektowania i inspirowania dzieł sztuki przez Zbigniewa Koszałkowskiego.
 Zaproszeni artyści sygnowali specjalnie na ten cel stworzone dzieła w pismach redagowanych przez Zbigniewa Koszałkowskiego. Sygnowali te nakłady pisma do 99 egz. nadając im wartość dzieła w niewielkiej części nakładu, który był rozpraszany w kolportażu i losowo trafiał do odbiorców. Reszta dzieł w nakładzie
miała wartość reprodukcji, a ich publikacja miała miejsce na łamach „KALEJDOSKOPU”, „TEGO TONU” i „TYGLA KULTURY” w latach 1990-2003.
Wystawa „Twórcy W TYGLU PRASY W ŁODZI 1985-2019 w projektach graficznych czasopism Zbigniewa Koszałkowskiego” będzie miała miejsce w Muzeum Miasta Łodzi w dniach 23 listopada 2021- 2 stycznia 2022 roku.

dubel
dubel
dubel
dubel
dubel
dubel
histerium
Tomasz Matuszak, Irena Zieniewicz
Histerium
(Galeria Wschodnia, I p)
 
Mariusz Sołtysik, Wiktor Polak, Aleksandra Chciuk, Adam Klimczak
Panopticum 
(wejście z bramy)

wystawy w ramach FOTOFESTIWALU 2021
5.06.2021

HISTERIUM
Misterium (łac. mysterium - tajemnica, kult religijny z gr. μυστήριον) - jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu liturgicznego oraz opartego na jego podstawie widowiska.
Histeria – dawne określenie zaburzeń, które obecnie można zaliczyć do zaburzeń dysocjacyjnych, konwersji, ale głównie różnego rodzaju zaburzeń nerwicowych, które są powodowane nieuzasadnionymi lękami.
Tytuł wystawy to połączenie tych dwóch dość odległych pojęć jakimi są misterium i histeria. Misteria zwłaszcza średniowieczne odnosiły się do tajemnicy w przedstawianiu scen kultu religijnego, miały charakter symboliczny i alegoryczny a poszczególne sceny nie miały powiązań przyczynowo skutkowych. Histeria ma historię o wiele dłuższą bo sięgającą starożytnego Egiptu odnoszącą się do zaburzeń na tle nerwicowym. Pojęcie to straciło na znaczeniu na rzecz terminów takich jak zaburzenia dysocjacyjne, których najłagodniejsze formy polegają na prostym oddzieleniu się od najbliższego otoczenia czy ucieczkę w narkolepsję.
Irena Zieniewicz próbuje zapoznać nas z tematem syndromu rezygnacji występującego u dzieci i młodych uchodźców pozostających w sytuacji ciągłego zawieszenia i nierozwiązywalnej sytuacji życiowej w obozach i centrach dla uchodźców. Charakteryzuje się on zapadaniem osób znajdujących się w tych miejscach w stan swoistej śpiączki. Osoby poddane doświadczenia funkcjonowania w próżni rzeczywistości – pozbawionych możliwości planowania, nie znających bliższej i dalszej przyszłości, nieposiadających stałego miejsca zamieszkania – popadają w stan odrętwienia, wycofania się, zaniechania i w końcu letargu, charakteryzującą się permanentną narkolepsją. Dotyczy to zwłaszcza osób w wieku dziecięcym i nastolatków.
Prace fotograficzne oraz wideo Tomasza Matuszaka przedstawiają pewnego rodzaju tajemnicę trudną do opisania w jednoznaczny sposób. Możemy swobodnie przechodzić od skojarzeń z Lekcją Anatomii Rembrandta do tajemniczych misteriów nieokreślonego kultu, próbą rozwikłania przyczyny zgonu czy próbą przywrócenia do życia lub zdrowia ofiar pandemicznych czasów. Walka z niewidzialnym śmiercionośnym zarazkiem poprzez swój chaotyczny charakter i próbę ratowania jak największej ilości ludzkich istnień wydaję się tragikomicznym tańcem - tajemniczym misterium symbolicznie opisującym otaczającą rzeczywistość.

PANOPTICUM
Wystawa Panoptikum jest zbiorem indywidualnych wypowiedzi, z których każda stanowi interpretację medium fotografii. Fotografia jest tu jednak tylko punktem odniesienia do aktualnych działań artystów i zagospodarowanych przez nich przestrzeni mieszkalnych w lokalach przy ulicy Wschodnia 29 – w sąsiedztwie legendarnej galerii Wschodnia. Instalacje i obiekty, są w założeniu jedynie dyskretnym dialogiem artystów z wybranymi przez nich obszarami ekspozycji. Naturalna ekspresja wnętrz i nagromadzonego w nich wyposażenia, staje się częścią gry ze sztuką i propozycjami twórców.

Marcin Polak
Dobro narodowe

1.10.2021

Odsłonięcie pomnika Polskiej Dumy Narodowej / Marcin Polak

W sierpniu Premier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński stwierdził, że Polska obroniła się przed falą uchodźców w 2015 roku i teraz też się obroni: „Będziemy postępowali odpowiedzialnie, jesteśmy przygotowani, obronimy Polskę". Wypowiedź ministra warta jest upamiętnienia. Kamienie-pomniki są próbą nawiązania dialogu pomiędzy obywatelami a władzą. Kamienie-pomniki są lekkie, przenośne, łatwe w użyciu i mogą w każdej chwili służyć jako odpowiedź na kolejne problemy pojawiające się w życiu miasta i państwa. 19.09.2021 na granicy polsko-białoruskiej znaleziono trójkę dzieci obok ich zmarłej matki. Obroniliśmy się przed uchodźcami. Polacy, w tym około 21 milionów rodaków przebywających na stałe na emigracji, mogą żyć spokojnie.

Pokaz zdjęć wykonanych na granicy polsko-białoruskiej oraz prezentacja projektu „Zostań w domu" / Karolina Gembara

„Zostań w domu" to partycypacyjny projekt dokumentujący poszukiwanie mieszkania dla rodziny uchodźczej w Warszawie. Nadrzędnym celem było sfinalizowanie przeprowadzki rodziny z ośrodka dla cudzoziemców do wymarzonego domu, ale równolegle projekt przybliża odbiorczyniom i odbiorcom problem wykluczenia mieszkaniowego osób migranckich. Po projekcji odbędzie się spotkanie z artystką.

Projekcja fragmentów filmu „Jestem jednym z nich" i spotkanie z reżyserem / Nadim Suleiman

Doświadczanie odmienności to ważny budulec własnej świadomości. Bohaterowie filmu Nadima stają się tego przykładem, gdy napotykają problemy egzystencjalne związane z ich tożsamością i duchowością.

Spotkanie z artystkami i artystami z doświadczeniem migracyjnym

O doświadczeniu życia w Polsce porozmawiamy z dj-ką Veroniką Mi, artystą Sergiuszem Sokurenko (vj Heliotrope) oraz reżyserem Nadimem Sulejmanem. Spotkanie poprowadzi Sashka Yeriomina i Marcin Polak.
 
Wystawie towarzyszyła  akcja Dobro Międzynarodowe w Ignoratce – impreza taneczna z udziałem dj-ów z doświadczeniem migracyjnym.

Zagrali: Anna Borsuk (UA), Veronicami (AZE), Wasya App (UA), Finger Trips (UA), vj Heliotrope (UA). 
 
Współpraca: Sashka Yeriomina

Obecność
Obecność / Presence
Pokaz jest częścią programu wydarzeń towarzyszących
Dorocznej Konferencji CIMAM 2021 Polska

5.11.2021 – 13.11.2021

Artyści / Artists:
JERZY GRZEGORSKI / ADAM KLIMCZAK / LENKA KLODOVA / TOMASZ KOMOROWSKI / ANKA LEŚNIAK / AURELIA MANDZIUK / TOMASZ MATUSZAK / MARCIN POLAK / MARIUSZ SOŁTYSIK / SHARIF WAKED / IRENA ZIENIEWICZ

Wystawa jest kameralnym, zbiorowym pokazem grupy prac artystów współtworzących działalność Galerii Wschodniej. Niektórzy z nich byli również inicjatorami projektów na rzecz środowiska łódzkich twórców oraz uczestnikami międzynarodowych rezydencji w tym miejscu. To ich obecność na przestrzeni wielu lat stanowiła o dynamice zmian, jakie zachodziły w relacjach organizacji non-profit z instytucjami kultury w Łodzi i za granicą. Te wizualne dokumenty obecności, pokazane na wystawie z dokumentacjami i wydawnictwami, są świadectwami trwania artystycznych przestrzeni takich jak Wschodnia, których strażnikami byli i są artyści. Ta nadal istotna dla lokalnej społeczności obecność w przestrzeni publicznej (istniejącej poza zmieniającymi się strukturami władzy), stanowi o duchu wspólnoty i jest ciągle obszarem oddolnej kreacji twórczej. Jej 37-letnia obecność w tym samym lokalu i pod tym samym adresem, świadczy o potrzebach funkcjonowania alternatywnych miejsc sztuki, uzupełniających dzięki swojej wielofunkcyjności i otwartości program łódzkich muzeów czy oficjalnych miejsc sztuki. Wypracowany przez dziesiątki lat model sposobu funkcjonowania Galerii i Fundacji jej wspierającej, stworzona, międzynarodowa sieć współpracy - legitymizuje potrzebę obecności artystów i ich projektów często inspirowanych wspólnotową historią i potrzebą kreacji w tym miejscu. Prace artystów i prezentowane dokumenty pokazywane na wystawie są przykładami odniesień do wyzwań współczesnego świata, awangardowej tradycji Łodzi i jej historii, a także projektów Wschodniej.
Obecność to również niematerialne świadectwo przemian miasta, natury, społeczności i najbliższego sąsiedztwa oglądanego z okien Galerii istniejącej w mieszkaniu ponad wiekowej kamienicy.
The exhibition is an intimate, group show of works by artists who have contributed to the activities of the Wschodnia Gallery. Some of them were also the initiators of projects for the benefit of Łódź artists and participants of international residencies at the venue. Their presence over the years has determined the dynamics of changes in the relations between non-profit organisations and cultural institutions in Łódź and abroad. These visual documents of presence, shown in the exhibition with documentations and publications, are testimonies to the persistence of artistic spaces such as Wschodnia Gallery, whose guardians were and still are the artists. This still vital presence for the local community in the public space (which exists outside the changing structures of power), represents the spirit of the community and is still an area of grassroots creative creation. Its 37-year-long presence in the same venue and at the same address testifies to the need for alternative art venues that, thanks to their multifunctionality and openness, complement the programme of Łódź museums or official art venues. The model, developed for decades, of the way the Gallery and the Foundation which supports it operate, the international network of cooperation which has been created, legitimises the need for the presence of artists and their projects, often inspired by community history and the need for creation, in this place. The artists' works and the documents presented at the exhibition are examples of references to the challenges of the contemporary world, the avant-garde tradition of Łódź and its history, as well as the Wschodnia Gallery projects.
Presence is also an intangible testimony to the transformations of the city, nature, community and the closest neighbourhood viewed from the windows of the Gallery existing in the flat of a more than a century old tenement house.

Brzoska
Sławomir Brzoska 
Książki i kamienie

26.11.2021, godz. 19.00

Na wystawę prac Sławomira Brzoski p.t. „Książki i kamienie” będą składały się dokumentacje z blisko 20 lat działań artysty w obszarze land artu oraz nowsze prace zawarte w cyklu „Księgi hermetyczne”. Aktywności te łączy materiał, którego używa on w dialogu z obiektami spotkanymi w drodze lub zakupionymi w antykwariacie, czyli wełna lub sznurek. Proces owijania książek i kamieni odnosi się do archetypu, ale obie te działalności wydają się wskazywać przeciwne kierunki. Pustynny kamień, wybrany z wielu i owinięty, staje się rodzajem centrum; przestrzeń profanum przemienia w sacrum i ma związek z tym momentem w dziejach ludzkości, kiedy nomada stał się człowiekiem osiadłym. Książki zaś poprzez owinięcie tracą swój intelektualny sens a możliwość wejrzenia w tekst poprzez małe otwory pozostawione w chaosie sznurkowych linii pozwala tylko na odczytanie fragmentów zdań, sylab, bez wzajemnego związku, co może przypominać bełkot będący zapewne sposobem porozumiewania się naszych odległych przodków. Oba cykle prac stanowią różne rodzaje krytyki współczesności i humanizmu, który zawiódł.
Wernisaż zostanie wzbogacony o promocję książki p.t. „Gdy Droga staje się formą. Szkice w podróży 2002-2020” wydaną przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

HTML Code Generator