Sébastien Branche
Wewnętrzne przestrzenie • Pokój na zewnątrz

6.01.2018 godz. 20.00

Po trzech miesiącach w Genewie, spędzonych na nauce i eksperymentowaniu z oprogramowaniem Supercollider zastosowanym do jego saksofonowego solo Lignes, Sébastien Branche, francuski artysta mieszkający w Lipsku, będzie pracował przez tydzień w Łodzi nad nową instalacją.

Tym razem skupi się na wzajemnym oddziaływaniu między brzmieniem wewnątrz i na zewnątrz instrumentów muzycznych, Jak brzmi pokój we wnętrzu gitary? Jak w pokoju możemy odtworzyć brzmienie z wnętrza saksofonu?

Nie jest jeszcze jasne jakie będą odpowiedzi i jaki znajdą wyraz w performatywnym utworze na saksofon solo. Ale to są ścieżki, którymi Sébastien będzie podążał w nadchodzącym tygodniu.

logo_mkidn

Program Rezydencja Wschodnia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo_lodz_kreuje

Program Rezydencja Wschodnia dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi

logo_iso

współorganizator

logo air

Paweł Kwaśniewski
Wchodzę od Wschodniej, cytuję trupy, sprzątam po sobie

24.02.2018 godz. 19.00

Paweł Kwaśniewski (Warszawa) – obchodzi w tym roku 35-lecie pracy artystycznej. Artysta, producent filmowy i tv, youtuber. Od 1984 roku zrealizował ponad 300 performance'ów wystawionych w muzeach, centrach sztuki i galeriach w ponad 60 krajach na 5 kontynentach.

"(…) Kwaśniewski to ktoś odrębny w sztuce polskiej i europejskiej. Posługuje się ironicznym, absurdalnym, równoległym komentarzem do działań realnych i ta konstrukcja performance jest stała. Zarówno komentarz i akcja przybierają różne formy, niektóre z nich czasem się powtarzają. Kwaśniewski mówi o sobie, o sztuce, o różnych formach przetrwania, mówi o tym, ile go kosztuje sztuka, pośrednio mówi także o zakłamaniu w sztuce. Dość często jednak opowiada wymyślone przez siebie surrealistyczne, bajkowe, absurdalne opowieści w formie ronda, powtarzające się zdania, sytuacje i obrazy z narastającymi zmianami. Zmusza uczestnika performance do podążania za jego wyobraźnią. Dowcip, absurd, bezradność i towarzysząca temu niekontrolowana reakcja rzeczy materialnych są performerską całością. Paweł Kwaśniewski jest jednym z nielicznych artystów na świecie, którzy potrafią mówić autoironicznie o swojej twórczości i, o swoich błędach performerskich podczas dziejącego się na żywo performance. Jest artystą, który odziera sztukę z jej mitotwórczychwłaściwości. (...)"
(Dr Małgorzata Kaźmierczak, 2014)

"Jest artystą kompletnym. Nie, nie performerem, nie poetą, nie reżyserem. Jest artystą kompletnym. Opowiada o swojej historii, a my poznajemy historię świata. Opowiada bajki, a my w nie wierzymy, jakby nam ktoś założył analogowy hełm VR. Oszczędny i prosty w formie, która w swoim chaosie przybiera kręgi nieznośnej spełnialności. Mówi, że kocha linię prostą, a zatacza kręgi, jak w Bolero. Ale przede wszystkim my, widzowie, mamy z nim niezwykły kontakt. O, właśnie, to chciałam powiedzieć. Mamy z nim genialny kontakt (…)
(Marialuisa Ramirez-Ruffalo, Brooklyn, NYC, 2017)

Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
Paweł Kwaśniewski
logo_iso

współorganizator

VII wystawa Członkowska Stwowarzyszenia
Sztuka i Dokumentacja

Otwarcie 3.03.2018 godz. 19.00
Wystawa czynna do 18.03.2018

Adam Klimczak
Anka Leśniak
Aurelia Mandziuk
Norbert Trzeciak
Tomasz Komorowski
Artur Chrzanowski
Ewa Bloom Kwiatkowska
Jolanta Wagner
Monika Czarska
Izabela Maciejewska
Marta Ostajewska
Łukasz Guzek

Justyna Jakóbowska i Justyna Stopnicka (performance audio-video)

logo_iso
logo_sztuka obiecana
Maria Apoleika
Słuszne obserwacje, dobre decyzje

Otwarcie 21.04.2018 godz. 19.00
Wystawa czynna do 31.05.2018

Wystawa składa się z dwóch części.
Pierwsza to rysunki powstałe w przeciągu ostatnich trzech lat, układające się w cykle (Zakochana dziewczyna, Współczesne polskie tańce ludowe, ...), które łączy główna bohaterka - dziewczyna. Druga część wystawy to monumentalny fresk - Portret Tysiąca Kobiet Podejmujących Słuszne Decyzje i Czyniących Celne Obserwacje.

Maria Apoleika
Studiowała w PWSTviT by na ostatnim roku zrezygnować i zająć się malarstwem i ilustracją. Od tego czasu miała szereg wystaw, zilustrowała wiele artykułów i szereg książek, a także stworzyła jedną z najpopularniejszych (a może najpopularniejszą) stronę z rysunkowymi memami w polskim internecie.
Obiecała sobie i światu, że w dziedzinie sztuki będzie się zajmować wyłącznie tym, co ją rzeczywiście interesuje. Wychodzi na to, że obecnie są to procesy podejmowania decyzji i relacje międzyludzkie. Wcześniej malowała, robiła instalacje i dokumentacje dotyczące miasta.

Marta Pęczak,
Magdalena Czyżewska,
Marta Krześlak,
M3

Otwarcie 9.06.2018 godz. 20.00
Wystawa czynna do 24.06.2018

Poszukując natury człowieczej – biologicznej, racjonalnej i społecznej, podchodzimy osobiście do zastanej przestrzeni, zastanawiając się jak możemy przełożyć nasze działania na bardzo już zdefiniowane pomieszczenia Galerii Wschodniej. Używając wielu mediów i bazując na tym co aktualnie myślimy o świecie szukamy wspólnego mianownika dla naszych prac. Zainteresowało nas pytanie o skalę – gest powiększenia i pomniejszenia przedmiotów, jak i materia która je tworzy.
Nasze działanie to nadzieja poznania zasad na nowo przy pomocy często z pozoru nieistotnych lub na pierwszy rzut oka bezsensownych doświadczeń.

Artystki:

Marta Pęczak – (ur. 1994) Maluje, pisze poezje, fotografuje.
Ukończyła Liceum Plastyczne w Łodzi i studiowała malarstwo na łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Zdobyła dwie nagrody fundowane w konkursie im. Władysława Strzemińskiego od Galerii Wschodniej i kwartalnika Arterie. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych m.in. w wystawie Pracowni Fotografii prezentowanej na Gdańskiej ASP. Podczas wystawy M3 zaprezentuje fotografie przedstawiające wartość współistnienia przedmiotów martwych w ich niewielkim, niemal niedostrzegalnym świecie oraz teksty literackie.

Magdalena Czyżewska – (ur. 1994) Obecnie studentka V roku specjalności Multimedia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zaangażowana w Galerię Mała Czarna na macierzystej uczelni. Głównie posługuje się video i fotografią. Jest zainteresowana zasadami działania wszechświata. Uczestniczka m.in. festiwalu Młode Wilki 2016, XXXIV Konkursu im. Władysława Strzemińskiego Sztuki Piękne, Festiwalu Filmu Awangardowego Lava 2017 oraz wielu wystaw grupowych.
mczyzewskaportfolio.tumblr.com

Marta Krześlak – (ur. 1994) Studentka ostatniego roku Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Inspiruje się w swoich działaniach zastaną przestrzenią, używa medium rzeźby, video, fotografii, tworzy instalacje site specific. W swoich pracach poszukuje nieoczywistości, która pojawia się często w zestawieniu efektów działalności człowieka z siłami natury. Lubi używać absurdu w swojej narracji i bazować na decyzjach już podjętych. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą m. in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Labirynt w Lublinie, Octogon HfBK Dresden. Wyróżniona na festiwalu Młode Wilki 15, finalistka 16 edycji Artystycznej Podróży Hestii, uczestniczka Biennale WRO Draft Sytems 2017. Otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Artystyczne Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2018.
www.martakrzeslak.com

m3
m3
m3
Podziały

Zuzanna Morawska
Relacja formy i przestrzeni

Irena Zieniewicz
Mowa nieniawiści

Otwarcie 29.06.2018 godz. 19.00
Wystawa czynna do 8.07.2018

Tytuł odnosi się do pojęcia, które łączy twórczość obydwu autorek – z jednej strony obszar badań sztuki abstrakcyjnej i kreacji uniwersalnego języka, z drugiej – pole do dyskusji nad problemem dyskryminacji społecznej.

Zuzanna Morawska
W realizacjach często odnoszę się do zagadnień skali i właściwości fizycznych rzeźby oraz jej wpływu na otoczenie i percepcję widza. Prace mają charakter site–specific i kreują konkretną przestrzeń. Swoje idee wyrażam za pomocą abstrakcji. Sztukę site–specific traktuję jako szerokie pole do badań nad specyfiką miejsca i wzajemnych relacji. Tworząc rzeźbę, uwzględniam miejsce gdzie będzie prezentowana oraz jej indywidualne właściwości takie jak skala i medium. Przede wszystkim nie traktuję jej jako artefaktu, ale jako system elementów i wzajemnych układów. Wybierając formy abstrakcyjne, skupiam się na zamierzonej koncepcji. Wybrane przeze mnie środki przekazu są uniwersalne.

Irena Zieniewicz
Obiekty, które będę powielać są przetransponowaniem fali dźwiękowej z nagrań funkcjonujących powszechnie w Internecie. Wybrałam wypowiedzi osób publicznych, które wywarły lub obecnie wywierają wpływ na wielu ludzi kształtując opinię społeczną. Treść nagrań jest nacechowana wrogo wobec różnych grup społecznych. W swoim działaniu badam związek między słowem mówionym a obiektem. Wykorzystując powszechnie lubiany przez większość materiał (czekoladę), skupiam się na mechanizmie manipulacji. Przedstawiam to co negatywne, używając atrkcyjnej formy. Praca, którą wykonałam ma na celu w dosłowny sposób "karmić" odbiorców mową nienawiści – ukazać bezpośrednio mechanizm, który determinuje działanie osób szerzących wrogi stosunek w społeczeństwie.

Michael Siporin Levine
Czcza gadanina

Jednodniowa instalacja wideo i performance
czwartek, 27.09.2018, 19.00–21.00

"Czcza gadanina" to multimedialna instalacja wykorzystująca rysunek, malarstwo, wideo i performance do eksplorowania eksperymentalnej narracji i autobiografii. W tej pracy amerykański artysta łączy swoje codzienne doświadczenia z życia w Łodzi z szeregiem wpływów, które badał i odkrył podczas pobytu w Galerii Wschodniej. Poprzez tę instalację eksploruje swoje związki z Polską i Łodzią, luźno odwołując się do osobistych interpretacji wczesnego okresu poezji jidysz oraz awangardowych przedstawień wczesnej polskiej animacji eksperymentalnej i lalkarskiej.

W obecnej instalacji w Galerii Wschodniej Levine nawiązuje do historii i szerokich tematów obecnych w wpływowym wierszu Mosze Brodersona z 1917 roku zatytułowanym Sikhes Kholin (transliteracja jidysz oznacza "idiotyczną, czczą gadaninę, przyziemne rozmowy lub małą rozmowę"). W tym wierszu Broderson przedstawia epicką i fantastyczną opowieść o pobożnym i biednym człowieku, który zastanawia się nad roczną podróżą pełną przygody, miłości i rozpusty. Narracja wiersza przypomina marzenie senne i nie jest jasne, czy bohater tej opowieści odbywa rzeczywistą podróż, czy też ta przygoda jest tylko wytworem jego wyobraźni. Wiersz ten był wówczas bardzo znany dzięki treści erotycznej i wywrotowej, ilustracjom artysty El Lissitzky'ego, a także unikatowemu, eksperymentalnemu formatowi książki (został wydrukowany jako zwój i pudełkowany jak mezuza).

Projekt realizowany w galerii jest kontynuacją stałej praktyki Levine'a polegającej na badaniu codziennych doświadczeń i przeniesienia ich w sferę osobistych narracji. W tej konkretnej instalacji wykorzystuje metaforę meczu ping-ponga jako symbolu dialogu stworzonego w procesie artystycznym. Nawiązując do artystów i poetów żydowskich, w tym do swojej prababki Genyi Dressler Siporin (rodem z Łodzi, którą opuściła miasto przed I wojną światową), Themersonów i Mosze Brodersona - Levine tworzy dialog między przeszłością i teraźniejszością. Rekwizyty i obiekty stworzone do pokazu są ręcznie wykonane, niewygodne i zabawne, nawiązując do pomysłowych i ekspresyjnych kostiumów i przedstawień teatru jidysz i wczesnych, ręcznie rysowanych animacji.

Jednodniowa prezentacja jest zwieńczeniem ponad miesięcznej rezydencji w Galerii Wschodniej, która posłużyła jako wstępne badanie nad całorocznym projektem, który artysta ma nadzieję zakończyć w Łodzi w 2019/2020 roku.

Bio wykonawcy:
Michael Siporin Levine jest artystą wizualnym, zajmującym się rysunkiem, grafiką, wideo i instalacją.
Ukończył z wyróżnieniem BFA w dziedzinie sztuki studyjnej na University of Connecticut (2011), a także MSZ w zakresie grafiki z The Lamar Dodd School of Art na Uniwersytecie w Georgii (2014). Prowadził kursy grafiki na Uniwersytecie w Connecticut, Knox College, Georgia College State University i University of Georgia. Od września do grudnia 2016 r. Michael był artystą rezydującym w Knox College, gdzie prowadził kurs Experimental Printmaking i produkował prace na potrzeby wystawy indywidualnej. W sierpniu 2017 roku był artystą w rezydencji w Vermont Studio Center. Jego prace były pokazywane w muzeach i galeriach w całych Stanach Zjednoczonych, w tym w Aggregate Space (Oakland, Kalifornia), Site: Brooklyn Gallery (Brooklyn, Nowy Jork), Grizzly Grizzly (Philadelphia, PA) The Georgia Museum of Art (Athens, GA) , Asheville Art Museum (Asheville, Karolina Północna), Ateny Institute for Contemporary Art (Ateny, GA) i The Joseloff Gallery w The Hartford Art School (Hartford, CT).

Obecnie mieszka i pracuje w Brooklynie w stanie Nowy Jork.

Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
Czcza gadanina
logo_mkidn

Program Rezydencja Wschodnia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo_lodz_kreuje

Program Rezydencja Wschodnia dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi

logo_iso

współorganizator

logo air

Ola Ignasiak
Malarstwo w przestrzeni

wystawa: 30.10.2018 – 14.11.2018
obrona doktoratu 
finisaż: środa, 14 listopada 2018, 18.00
kot dziadek
Serdecznie zapraszamy!
Welcome!

HTML Website Creator